Ɖɔ bubuwo

Ʋegbe Ɖɔ bubu siwo dzi àteŋu xle eʋegbe le :
Míele dɔ wɔm tso esia ŋu. Nenye be esia sɔgbe ko la, mìava kpɔe emegbe. Akpe namì do ŋgɔ.